Ekonomisk kris för polisen i Värmland

Polisen i Värmland har en mycket hög övertid. I kronor räknat har övertiden under den senaste månaden ökat med dryga 400.000 kronor: Länspolismästare Ulrica Herbst säger att övertiden bla beror på brister i planeringen något som blir tydligt i semestertider.
Som lök på laxen visar det sig, enligt Uppsala Nya tidning idag, att de senaste årens kraftiga börsras innebär ett underskott i polisens ekonomi på 400 miljoner kronor bara i år. Det är fyra ggr större underskott än budgeterat. Börsraset leder till att polisen måste betala in mycket högre pensioner än planerat och därmed kommer polisen inte att ha råd att utbilda 4 000 nya polisaspiranter, som är regeringens mål.