Säkerheten skärpt längs Fryksdalsbanan

Säkerheten vid Frykstadsbanan har blivit bättre. För ett år sedan inträffade en svår olycka söder om Sunne då en rälsbuss kolliderade med en personbil.
På banverket har man idag höjt säkerheten genom att bland annat ha installerat bommar längs med järnvägssträckan samt att man har byggt om vägar i anslutning till järnvägsövergångar.Barnverket har satsat stora pengar på att höja säkerheten. Under de senaste fem åren har 5 miljoner kronor lagts ner för att göra plankorsningarna säkrare, och utöver det, har 15 miljoner spenderats på renovering av spår och broar längs Fryksdalsbanan. I år har också 7.5 miljoner kronor investerats i automatiska växlar vid Bäckebron, som ska höja säkerheten. Anders Berg igen.Tidigare har säkerheten varit ett orosmoment, men nu känner sig lokförarna säkrare.