Spartips till Sunnebor

Det går att spara pengar på att sortera och kompostera hushållsavfall. Det säger Arne Olsson, chef på tekniska förvaltningen i Sunne
Sorterar man bättre och komposterar mer så minskar sopvolymen, och desto mindre mängd sopor, desto färre gånger behövs sophämtning. Därmed minskar kostnaderna och det är just kostnaderna som ska locka till att fler Sunnebor ska börja sortera mer. Något som är bra för både den egna kassan och miljön.