HGL i Karlskoga begärt i konkurs

Verkstadsföretaget HGL:s enhet i Karlskoga har idag begärts i konkurs. Vad som händer med dom 77 anställda är inte klart.
Styrelsen skriver i ett pressmeddelande att HGL Karlskoga är den enhet i koncernen HGL som har drabbats hårdast av telekomkrisen. De senaste två åren har man försökt omvanda Karlskogafabriken som arbetar med höghastighetsbearbetning. Styrelsens bedömning är att koncernen saknar de ytterligare finansiella resurser som måste tillföras Karlskogafabriken. Verksamheten i HGL-koncernen koncentreras istället till Flen och till en fabrik i Kina. Konkursförvaltaren driver verksamheten vidare och är övertygad om att det går att hitta en köpare. - Ja, jag vet att det finns flera intressenter och tror att fabriken kan vara såld inom 2-3 månader. Fram till dess driver vi produktionen som vanligt, säger advokat Lars-Erik Saltin, som utsetts till konkursförvaltare. På måndagen fick de anställda besked om att de kommer att sägas upp, men går konkursförvaltarens planer i lås behöver de inte bli arbetslösa. - Några får troligen gå, men med rätt köpare får merparten jobba kvar, säger Lars-Erik Saltin.