Dyrare elektroniksopor för kommunerna

Från och med 1 juli är det kommunerna som ska betala för att förstöra och transportera bort invånarnas uttjänta ljud- och bildelektronik. Tidigare var det återförsäljarna som bekostade omhändertagandet av gammal teve- och radioutrustning, men nu har de dragit sig ur det avtal de hade med kommunerna.
Magnus Lundbeck, avfallsrådgivare på Rådrummet i Karlstad, säger att det här kommer att innebära ökade kostnader för kommunerna. Kostnader som i slutänden att finansieras genom höjda renhållningsavgifter. Från och med idag tar återförsäljarna emot en gammal radio eller teve vid köp av en ny, men annars ligger omhändertagandet på kommunernas bord. Magnus Lundbeck tror att de flesta som köper en ny radio eller teve inte kommer att lämna in den gamla samtidigt och han tror att det här är en medveten strategi för återförsäljarna att slippa ta emot något elektonikmaterial över huvud taget. Om två år träder dock en ny EU-lag i kraft som innebär att producenterna måste ta ansvar för sina gamla elprodukter.