Turistbåt även i år

Det blir turisttrafik med båten Omega även denna sommar på Byälven och i Vänerskärgården.
Det är Säffle och Åmåls kommuner som gått ihop och lämnat garantistöd till turisttrafiken. Stödet uppgår till 115.000 kronor för respektive kommun. Om det behöver betalas ut, är det väl använda pengar, menar kommunledningen, som vill satsa på en utökad turism i regionen.