Lex Maria-anmälan efter dödsfall

Landstinget har gjort en så kallad Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen efter att en man som ordinerats Alvedon avled i en elakartad virusinfektion en vecka senare.
35-åringen sökte hjälp på vårdcentralen i Arvika för bölder på halsen. Den inhyrde distriksläkaren gjorde bedömningen att det handlade om en vanlig halsinfektion med inflammerade lymfkörtlar och rekommenderade Alvedon mot febern. Mannen återkom akut tre dagar senare till vårdcentralen och fick nu omedelbart remitteras vidare till sjukhus. Han avled fem dagar senare av den elakartade infektionen.