Föräldrar tar strid för daghem

Ett tjugutal Herrhagsföräldrar i Karlstad undrar i brev till kommunen hur länge möjligheten att ha kvar barn i familjedaghem kommer att vara kvar.
Föräldrarna ser med oro på hur Kronoparken och andra områden i Karlstad har förlorat möjligheterna att välja familjedaghem framför förskola. Föräldrarna är medvetna om skollagskommitténs förslag, som enbart förespråkar förskola och väljer bort utmärkta familjedaghem. Herrhagsföräldrarna hoppas att också familjedaghemmen blir kvar