Färre företag i konkurs i länet.

Företagskonkurserna i Sverige ökade under första halvåret i år med 8 procent jämfört med samma tid förra året.
Värmland ligger dock bättre till, här är är det vare sig en ökning eller minskning. Antalet konkurser under perioden januari-juni var 88 stycken i år, samma antal som förra året. Under juni månad förra året gick 25 företag i konkurs i Värmland, och i år var det 10.