Ökat stöd för flyktingfamilj

Ännu en gång vädjar vårdtagarna i Filipstad hos myndigheterna om en lösning för den bosniska flyktingfamiljen Omic.
Mamman i familjen har arbetat inom kommunens hemtjänst och ett 30-tal vårdtagare stöder i ett brev till Migrationsverket och Länsarbetsnämnden hennes kamp för arbetstillstånd, något som är en förutsättning för att familjen ska kunna få bo i landet.