Minskad vinst för Stora Enso

Skogskoncernen Stora Enso räknar med att företagets rörelseresultat för andra kvartalet i år blir omkring hälften av det resultat som uppnåddes under årets första kvartal.
Det lägre resultatet beror enligt företaget bland annat på den svaga marknaden i Europa, negativa effekter av dollarfallet, samt fortsatt överkapacitet för vissa pappersprodukter. Till följd av minskade finansiella kostnader förväntas vinsten per aktie bli omkring en tredjedel lägre för andra kvartalet 2003 jämfört med första kvartalet. Den 24 juli kommer Stora Ensos resultatrapport för andra kvartalet i år