Länet missar utbildningsmål

Värmland har en bit kvar till regeringens mål att minst 50 procent läser vidare på högskola eller universitet före 25 års ålder.
I länet är det drygt 45 procent som börjar högskolestudier före 25, rikssnittet är en halv procentenhet högre och det är bara i tre län som fler än hälften av de unga läser vidare - Uppsala län toppar listan. På Högskoleverket påpekar man att högskolestudenterna har fördubblats de senaste tio åren - förklaringen är främst fler högskolor och satsningen på distansutbildningar.