Befäl - inget för värmlänningar?

Värmländska ungdomar är bland de sämsta i landet i inskrivningprovet vid mönstringen. Det visar Pliktverkets länsvisa statistik över dem som anses lämpliga att bli befäl inom försvaret.
Värmlänningarna ligger fyra från slutet av de 21 länen, flest befälsämnen finns i Kronobergs län och allra sämst är ungdomarna i Gävleborg.