Kräftfiskeförbud drabbar Värmlandssjöar

Tre sjöar i Dalsland, bland dom Stora Lee och Lelången som går upp i Värmland, har belagts med kräftfiskeförbud av Länstyrelsen i Västra Götaland.
Orsaken till förbudet är illegal utsättning av signalkräftan som bär på kräftpesten. Redan förra året konstaterades att det satts ut illegala signalkräftor i sjösystemen mellan Värmland och Dalsland. Gärningen polisanmäldes men utredningen las ner eftersom det var svårt att finna bevis. Länstyrelsen i Värmland har redan infört kräftfiskeförbud i sjöarna som ligger på Värmlandssidan, men nu har också Västra Götalands län utfärdat kräftfiskeförbud i sjöarna Ärtingen, Stora Lee och Lelången. Det är också förbjudet att lägga i båtar och redskap i sjöarna utan att dom desinficerats eftersom kräftpesten kan spridas ännu mer.