Allt färre missbrukare får vård

Trettio missbrukare i Värmland län får för närvarande vård enligt lagen om vård av missbrukare.
Enligt statens institutionsstyrelse har vården av missbrukare minskat kraftigt på senare år samtidigt som antalet missbrukare inte minskat. Enligt statens institutionsstyrelsen är situationen katostrofal i storstäderna, framför allt Stockholm. Förra året fick bara 300 missbrukare i Stockholm vård samtidigt som beräkningar visat att det finns närmare 5000 tunga missbrukare i Stockholm. En av orsakerna till att missbruksvården minskat är att kommunerna anser att vården är för dyr.