Karlstad

Skola tar till åtgärder mot mobbning

Rudsskolan i Karlstad arbetar för närvarande med flera åtgärder för att behålla en god arbetsmiljö på skolan.

Efter ett fall av mobbning fick skolan kritik och kommunen fick dessutom ett beslut om vitesföreläggande.

Därför tillsattes i höstas en extern granskare.

Han har nu kommit fram till hur Rudsskolan ska arbeta för att nå målet med nolltolerans mot kränkningar i skolan.