Torsby

Kritik mot Torsbyskolor

Skolinspektionen riktar kritik mot undervisningen i Torsby kommuns skolor.

Bland annat saknar många elever individuell utvecklingsplan, trots att det är obligatoriskt.

Under hela hösten har skolinspektionen granskat samtliga skolor i Torsby kommun.

I rapporten på över 100 sidor pekas det också på att det saknas kvalitetsredovisning för varje utbildningsverksamhet.

Även grundskoleelevernas inflytande, över sitt eget lärande och arbetet i klasserna, behöver stärkas över lag.

--De flesta brister har vi känt till sedan tidigare och vi har börjat rätta till dessa, men vi har inte hunnit med att åtgärda allt som ska åtgärdas, säger skolchefen Fredrik Norlin. 

Nu ska skolledningen i Torsby först redovisa en handlingsplan för att rätta till bristerna som ska vara klar i slutet av april, sedan har man tre år på sig att rätta till dessa i undervisningen.