Karlstad

Avslag för ny KY-utbildning

Det blir inga statsbidrag för att starta kursen Tekniker med ledarutbildning inom bilelektronik. Karlstads kommun har fått avslag på sin ansökan av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning.

Anledningen är att utbildningen, som omfattar 60 poäng med en 100 procentig studietakt, inte är på en tillräcklig eftergymnasial nivå, såsom den beskrivs i ansökan.