Karlstad

Hunddagis med flera syften

På torsdagen invigdes hunddagiset Solatassen, som är ett socialt arbetskooperativ. På hunddagiset med plats för sex hundar jobbar i dagsläget sex personer. De har stöd från Karlstads kommun men driver hunddagiset som ett företag.

– Grundtanken är att alla ska få en möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga. Det handlar ju om folk som av en eller annan anledning har hamnat utanför den vanliga arbetsmarknaden, säger Rebecca Johansson som är en av dem bakom kooperativet.

– För mig är det en möjlighet att göra det som är absolut roligast, att arbeta med hundar.

Karin Haster är verksamhetschef på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads Kommun. Hon anser att verksamheten betyder mycket för kommunen eftersom det gör människor självständiga.

– Man gör en egenmaktsresa och går från bidragsberoende till att bli självständiga och få egen försörjning, säger hon.

Per Larsson
per.larsson@sr.se