Flytt tillbaka efter minskad rasrisk

Stabiliseringsarbetena vid Norsälven har nu nått så långt att också den återstående av de tre berörda familjerna kan flytta tillbaka till sitt hus.
Rasrisken gjorde att familjerna tvångsevakuerades tidigare i år. Räddningstjänsten bedömer nu att det inte heller vid det tredje huset längre finns någon överhängande fara. Mer kommer att göras för att ytterligare minska rasrisken, men det är ännu inte bestämt hur.