Bro i väst rustas upp

Gamla Skasåsbron utanför Arvika ska rustas upp.
Det är en lokal fiskevårdsområdesförening som nu vill förstärka och snygga till brons östra fäste, i samband med översvämningarna för ett par år sedan spolades exempelvis en hel del grus bort på fästet. Länsstyrelsen har inga invändningar mot upprustningsarbetena.