Billerud vinstvarnar

Skogsindustriföretaget Billerud ökade vinsten under andra kvartalet, men för helåret varnar ledningen med ett vinstfall.
Under april t. o. m. juni minskade efterfrågan gradvis på Billeruds förpackningspapper, vinsten efter finansnetto blev 266 miljoner kronor - den vinstökningen var mindre än vad analytikerna förutspått. För hela 2003 tror nu ledningen att rörelseresultatet kommer att ligga mellan 10 och 15 procent lägre än för 2002.