Dataintrång till åklagare

En anställd inom Kriminalvården i Värmland har under hösten slagit i dataregister utan att vara behörig till det.
Datasystemets säkerhetsprogram slog larm om det inträffade.

Kriminalvårdens personalansvarsnämnd har nu anmält händelsen till åtal, eftersom det finns skälig misstanke om dataintrång alternativt tjänstefel.

Det råder utredningssekretess i ärendet, och personalansvarsnämnden är mycket förtegen runt omständigheterna.