Kil

Brutet bäcken upptäcktes inte

Socialstyrelsen ska utreda varför en äldre kvinna i Kil fick gå med brutet bäcken i mer än två veckor, utan att hemtjänsten upptäckte det.

Enligt kommunens egen utredning föll kvinnan under en sjukhusvistelse och hemtjänstpersonal och ansvarig sköterska trodde att patienten hade undersökts innan hon skickades hem. Man tror också att diagnosen fördröjdes eftersom hon mötte så mycket olika personal under julhelgen när hon blev allt sämre.

Eftersom kvinnan fick svåra smärtor flyttades hon till ett korttidsboende, där blev hon undersökt av läkare som konstaterade en fraktur på bäckenet.