Hagfors

Vedeldning gör luften sämre än i storstan

Att elda med ved på landsbygden är lika farligt som att bo i centrala Stockholm. Det visar en doktorsavhandling som gjorts av Pernilla Gustafson, där hon har jämfört utsläppen i ett villaområde i Hagfors och i en lägenhet på Hornsgatan i Stockholm.

– Luftföroreningsnivåerna kan bli högre i mindre villasamhällen där man eldar mycket med ved. Inte bara utomhusluften utan även inomhusluften, säger Pernilla Gustafson.

Studien gjordes i ett villaområde i Hagfors vårvintern 2003. Hos 11 av av de 14 vedeldarna användes vedpanna som huvudsaklig värmekälla och hos de tre andra användes braskamin som helt eller delvis användes som värmekälla.

Utsläppen av det cancerframkallande ämnet PAH är fem gånger högre i inomhusluften än hos de som inte eldade med ved, och slutsatsen är alltså att det är minst lika farligt att bo vid Hornsgatan i Stockholm som i ett villaområde i Hagfors.

Men Pernilla Gustafson vill påpeka att det inte är livsfarligt att vedelda.

– Men det är viktigt att försöka gå över till miljögodkända pannor och braskaminer som har lägre utsläpp. Och så ska man elda på ett förnuftigt och bra sätt, till exempel med torr ved och man ska inte strypa lufttillförseln, säger hon.

Lennart Nordenstein
lennart.nordenstein@sr.se