KARLSTAD

De flesta hittar sitt hus på nätet

I snitt 80 procent av bostadsköparna i Karlstad hittar sitt nya hem på Internet. Motsvarande siffra för landet som helhet är 84 procent.

En undersökning som Skandiamäklarna har gjort visar att just bostadssurfandet ökat kraftigt.

En konsekvens av detta är att tidningsannonserna får allt mindre betydelse. Av undersökningen framgår att endast två procent av bostadsköparna i Karlstad hittade sitt nya hem via en tidningsannons.