Karlskoga

Tung avgång på Morphic

Karlskogabaserade Morphics styrelseordförande Peter Enå, tillika en av miljöteknikföretaget grundare, lämnar med omedelbar verkan Morphics styrelse, sin anställning och alla övriga uppdrag för bolaget.

– Delade meningar, motiverar Enå avgången för TT.

Senaste halvåret har också vd:n och finanschefen bytts ut på det förlusttyngda företaget.

Morphic arbetar med bränsleceller och vindkraft, har cirka 220 anställda och får nu Peter Ekenger som ny styrelseordförande.