Uppåt för Karlstadsturismen

Karlstad har flest utländska besökare efter storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö med Helsingborg.

I Karlstad kommer nästan hälften av de utländska besökarna från Norden, huvudsakligen Norge.

För övernattningar av både svenska och utländska gäster klättrar Karlstad från trettonde till år 2008 elfte plats av landets städer.

Och de som besöker Karlstad över dagen har ökat med 14 procent jämfört med 2007.

Rese- och turistindustrin i kommunen omsatte förra året 961 miljoner kronor, en ökning med 35 miljoner, och arbete till 900 personer.