Samarbete ska utveckla Vänerregionen

Kommunerna runt Vänern ska samarbeta för att utveckla Vänern som ett maritimt område.

Meningen är att ett Partnerskap Vänern ska etableras för att långsiktigt ta ansvar för att utveckla Vänerregionen med bland annat hållbara, attraktiva, kreativa miljöer för boende, besökare och företag.

Fyrbodals kommunalförbund ansöker nu om bidrag på 165 000 kronor från Region Värmland till en förstudie som ska resultera i ett förslag till handlingsplan.

Sammanlagt kommer 13 kommuner från Västra Götalandregionen att ingå och sju från Värmland.

Övriga samverkanspartners är Länsstyrelsen, Vänerns Näringslivsråd, Vänerns Vattenvårdsförbund, Göta kanal, Dalslands kanal, Trollhätte kanal, Sjöfartsverket och Karlstads universitet.