Karlstad

Privatbyggd brygga på kommunens mark måste rivas

Ett Karlstadpar måste riva den kaj och brygga de byggt på kommunens mark men i anslutning till sin tomt på Bergviksområdet utanför Karlstad.

Det står klart sedan miljööverdomstolen inte beviljar prövningstillstånd av miljödomstolens dom som därmed fastställs. En dom som paret överklagade.

Anledningen enligt både länsstyrelsen och miljödomstolen är att bryggans placering ger intryck av att den är privat och att allmänheten kan uppfatta att man inte har tillträde till den.