Lysvik

Lysvik får efterlängtad fritidsgård

Alla ungdomar vill inte idrotta. Det har bybor i Lysvik tagit fasta på och på onsdag öppnas en ungdomsgård i en före detta ambulanscentral från Torsby. Där kan ungdomarna träffas utan att behöva idrotta.

– Jag företräder en idrottsförening i Lysvik, och vi har kommit underfund med att det faktiskt finns unga som inte är intresserade av idrott utan kanske vill pyssla med andra grejer som exempelvis musik. Vi tycker att vi borde tillgodose den önskan, säger initiativtagaren Karl-Evert Jansson.

Flytten från Torsby sjukhus och iordningställandet av den före detta ambulanscentralen som nu står uppställd i Lysvik har finansierats med ekonomiska bidrag från bland andra Fryksdalens sparbank och Helmiastiftelsen.

Nu står den klar att ta emot ungdomarna i idéell regi av engagerade föräldrar. Än så länge saknar ungdomarna en hörnsoffa och en någorlunda skaplig musikanläggning, men det viktigaste är att ha någonstans att vara tycker Amelia Olsson som längtat efter en ungdomsgård i Lysvik.

– Vi har ju aldrig haft någon fritidsgård förut, säger hon.

Lennart Nordenstein
lennart.nordenstein@sr.se