Karlstad/Hammarö

(V) vill ha folkomröstning om Karlstad + Hammarö

Nu vill även Vänsterpartiet i Karlstad och Hammarö ha en folkomröstning om en sammanslagning av de båda kommunerna. Partiet anser att folkomröstningen ska ske i samband med valet 2010.

Som ett underlag för medborgarna bör en utredning göras vad en sammanslagning får för konsekvenser för de bägge kommunerna.

Partiföreningarna har i dagsläget inte beslutat vilken linje de ska stödja i sakfrågan utan vill först veta vad kommuninnevånarna tycker.

Tidigare har Kristdemokraterna i Karlstad och Hammarö också kommit med förslag om en sammanslagning av Karlstad och Hammarö.