Landstinget

Enigt om sparpaket

En enig landstingsstyrelse klubbade igår igenom sparpaketet för 2009 och 2010.

De ändringar som gjordes gentemot tjänstemannaförslaget gäller att stängningarna av barnmottagningarna i Hagfors och Säffle inte sker förrän s k mobila team är på plats.

Dessutom att besparingarna inom allmänmedicin samkörs med det nya vårdvalssystem som införs nästa år.

Neddragningarna i år och nästa år ska spara bort motsvarande 300 tjänster - och innebär, som vi tidigare berättat om, stängningar och sammanslagningar av verksamheter i länet.