Många blivande mammor röker

Blivande mammor i Värmland hör till dem som röker och snusar mest under graviditeten. Runt elva procent använder tobak enligt en rapport från Socialstyrelsen, som har kartlagt kvinnors graviditeter och förlossningar.

De värmländska förstföderskorna är något yngre än genomsnittet, här är medelåldern för första barnet 27,9 år, i riket är siffran 28,4 år. Kvinnorna väger också något mer än genomsnittsmamman.

Värmland sticker också ut när det gäller den korta vårdtiden, 80 procent går hem inom två dygn efter förlossningen, att jämföra med hela riket där 66 procent går hem lika tidigt.