Allt fler hyresgäster störs av grannen

Allt fler hyresgäster i vårt område irriterar sig på grannen eller oljud av någon form. Hyresgästföreningen konstaterar att antalet s k störningsärenden har ökat med 21 procent det senaste året.

Det handlar om grannar som stör eller om bullerstörningar från till exempel trafik, hisstrummor eller smällande dörrar.

Hyresgästföreningen tror att ökningen bland annat beror på att den allmänna medvetenheten om att t ex buller kan vara skadligt för hälsan har ökat. När det gäller störande grannar tros orsaken helt enkelt vara att toleransnivån har minskat.

Hyresgästföreningen Mitt, dit Värmland hör, handlade under förra året drygt 2 500 störningsärenden. De flesta fall löstes genom frivilliga överenskommelser mellan parterna.