Landstinget

Facken: "Respektlöst" av landstingsledningen

Huvudskyddsombud för facken Saco och Kommunal kräver att landstingsledningen bland annat gör riskbedömningar angående omställningsarbetet inom landstinget som innebär att 300 årsarbeten ska bort under 2009.

Senast den 24 april vill facken ha svar skriftligt. Är dessa inte tillfredsställande kommer arbetsmiljöverket att kopplas in.

Facken anser att det känns respektlöst och oseriöst när landstingsledningen säger att omställningen ska genomföras utan att det påverkar kvalitet, säkerhet, tillgänglighet och arbetsmiljö, trots att man i princip ska göra lika mycket.

Facken har en rad krav och kräver bland mycket annat att övervältringseffekter analyseras och åtgärdas. Med det menas som exempel att intensivvårdspatienter i Torsby ska föras till Centralsjukhuset.

Att andra avdelningar, främst medicinkliniken som redan är ansträngd, får ta emot de 700 patienter över 18 år som barn- och ungdomsmedicin inte längre ska ta emot.

Att hörselskadade får söka andra mottagningar när hörcentralerna i Årjäng och Filipstad läggs ner.

Facken kräver också en analys och riskbedömning för tjänster som inte återbesätts när personal går i pension.

En analys och handlingsplan ska också tas fram för verksamhet som blir sårbar då det bara finns en nyckelperson inom sitt arbetsområde.

Facken vill dessutom bland mycket annat även få en lista på de arbetsuppgifter som ska tas bort och vilka som kan rationaliseras.

Senast den 24 april vill facken ha tillfredsställande svar skriftligt, om man inte får det kommer arbetsmiljöverket att kopplas in.