Vinförsäljningen ökar i Värmland

Systembolagets försäljning i Värmland fortsätter att öka. Under årets tre första månader ökade försäljningen med 3,7 procent mätt i ren alkohol jämfört med samma period 2008.

Motsvarande siffra för landet som helhet är en ökning med 4,4 procent.

Det är framförallt försäljningen av vin och alkoholfria drycker som ökar i vårt län och det gäller även för landet i övrigt.

Mätt i ren alkohol är det bara i Stockholm, Västra Götaland och Skåne som det säljs mer alkohol än i Värmland.