Färre tunga bilar på vägarna

Den tunga trafiken minskar i Värmland, det visar statistik från Vägverket.

Sedan januari - februari 2008 kan man se en minskning med 6,8 procent för samma period i år på E18 väster om Karlstad. Det motsvarar cirka 100 fordon per dygn.

För mätstationen i Sunne är siffran 6%. Erik Risberg, VD i Värmlands Åkeriförening, menar att detta är en effekt av lågkonjunkturen.

Att den minskade trafiken skulle innebära något synligt mindre slitage på de värmländska vägarna tror inte Tomas Moling, projektledare på drift och underhåll på vägverket i Värmland. Däremot märks en väsentlig förbättring i arbetsmiljön vid vägbyggen.