Karlstad

Fel medicin från hemsjukvården

Socialstyrelsen kräver skärpta rutiner efter att en stressad sjuksköterska inom hemsjukvården i Karlstad av misstag gett en patient fel läkemedel.

Socialstyrelsen kräver också att personal som är osäker inför ett moment måste erbjudas handledning och stöd.

Händelsen inträffade i december förra året då en manlig patient fick kortison istället för antibiotika.

Patienten upptäckte själv förväxlingen och fick inga skador.