Hagfors

Miljövillkoren klara för flygplatsen

Miljödomstolen har nu gett Hagfors kommun tillstånd enligt miljöbalken till verksamheten vid Hagfors flygplats, vilket tidigare saknats.

Flygverksamheten får omfatta högst 3 500 starter och landningar per år.

Miljödomstolen kräver att Hagfors kommun genomför bullerbegränsande åtgärder i de bostadshus och skol- och vårdbyggnader i flygplatsens omgivning som utsätts för buller.

Hagfors flygplats anlades 1986. Flygplatsen har reguljär linjefart till Stockholm-Arlanda och Torsby flygplats och används för charterflyg, taxiflyg, helikopterflyg, privatflyg, skolflyg samt militär luftfart.

Under 2007 uppgick flygverksamheten till cirka 2 850 starter och landningar. Verksamheten väntas bli något utökad de närmaste åren.