Torsby

Torsby vill ge SFI-bonus

Torsby kommun har anmält till regeringen att man vill delta i ett projekt med en så kallad SFI-bonus till invandrare som snabbt börjar och blir godkända i det svenska språket.

Förslaget innebär bland annat att invandrare som snabbt lär sig svenska ska premieras med 12.000 kronor.

Kommunerna får ersättning från staten för sina kostnader för att hantera SFI-bonus