Ökande arbetslöshet i Värmland

Arbetslösheten i Värmland fortsätter att öka. Under mars varslades 514 personer om uppsägning och de lediga platserna minskade kraftigt. Och läget kommer att förvärras, spår arbetsförmedlingen.

Varslen har nu legat på en rekordhög nivå de två senaste kvartalen och berört sammanlagt 3 300 personer i Värmland.

Antalet lediga platser som anmäldes till länets arbetsförmedlingar uppgick i mars till 1 731, vilket är en halvering jämfört med för ett år sedan.

I mars var arbetslösheten i Värmland 4,5 procent och bara i mars ökade antalet arbetslösa i länet med 600 personer.

Lena Hertzberg, arbetsförmedlingschef i Karlstad, säger att de varsel som lades tidigt i höstas nu får allt mer genomslag i form av arbetslöshet,

Hon säger också att antalet fortsätter att öka under våren.

Arbetslösheten har sedan mars 2008 stigit mer för män än för kvinnor. Antalet arbetslösa män har ökat med drygt 2 300. Antalet arbetslösa kvinnor har ökat med 900.

Bland ungdomarna mellan 18 och 24 år var 1 633 arbetslösa, vilket är 790 fler än ett år tidigare. Även bland de äldre ökar nu arbetslösheten tydligt. På ett år har antalet arbetslösa över 59 år stigit med 147 till 491.