Karlstad

Pingstförsamlingen tar över kollo

Det blir Pingstförsamlingen i Karlstad som kommer att ta över sommarkolonin på ön Sållaren utanför Karlstad.

Tidigare har det under tio år varit den ideella föreningen Barns bästa som haft hand om kollot där meningen är att barn och ungdomar ska få en positiv sommarupplevelse.

Avtalet som tecknats mellan Pingstförsamlingen och Karlstads kommun gäller under veckorna 25 och 26 i år.