Karlstad

Många vill plugga i höst

Söktrycket till Karlstads universitet har ökat med hela 33 procent inför höstterminen. Motsvarande siffra för högskoleutbildning i hela landet är en ökning med 11 procent.

Antalet förstahandssökande till Karlstads universitet har ökat från 3 000 förra hösten till runt 4 000 inför höstterminen i år.

– Det är en rejäl ökning, större än vad vi vågat hoppas på. Det är klart att arbetsmarknaden och den ekonomiska krisen som just nu råder spelar in, säger Lena Fries, chef för Studentservice vid universitetet.

Hon tror att det är många unga som just lämnat gymnasiet som söker.

– De vågar inte lita på att de ska få jobb utan förstår att det är viktigt att skaffa sig en utbildning och passar på att göra det nu.

Det mest sökta programet är det nya Hälsa och wellness. Där finns 30 platser att fördela på nästan 400 förstahandssökande.

– Det är fantastiskt roligt att så många har hittat utbildningen, trots att den är ny, säger Lena Fries.