Kristinehamn

Kritik efter flygbulleranmälan

Frågan om flygbullret över Vänern från Skaraborgs flygflottilj har lett till kritik från Justitieombudsmannen (JO).
Kritiken gäller hur försvarets tillsynsmyndighet har handlagt klagomålen från en Kristinehamnsbo.

De första klagomålen lämnades in maj 2006, men beslut kom först i slutet av september 2008.

Kristinehamnsbon har flera gånger under denna tid inte fått vare sig svar eller kopior på handlingar han begärt.

Enligt tryckfrihetsförordningen ska en sådan begäran behandlas skyndsamt och JO riktar därför kritik mot handläggningen - men tar inte ställning till om beslutet är riktigt i sak.