Hög brandrisk hotar majbrasorna

Det traditionella Valborgsfirandet hotas i en rad kommuner i Syd- och Västsverige.

På grund av brandrisken i skog och mark har eldningsförbud införts och det kan stoppa majbrasorna. I Värmland har det ännu inte införts några eldningsförbud men Räddningstjänsten uppmanar till extra stor försiktighet i morgon.

– En sak som är oerhört viktig att tänka på är den vindriktning som råder eller kan råda, det kan ju kantra undertiden man rldar. Så att man har tänkt igenom hur gnistor och rök kan komma att spridas under själva brasan, säger Ola Åkesson arbetar på Räddningstjänsten i Karlstad.

Den som har tänkt att elda på allmän plats måste först söka tillstånd för det hos polisen enligt ordningslagen.

– Det är ju också så att man måste tänka på avstådet till de byggnader och till den skog som finns runtomkring. Det är bra ifall det är 50 till 60 meter till de närmaste byggnaderna.