Landstinget förbereder värstascenario

Landstinget i Värmland förbereder sig för ett värstascenario, utifall en influensapandemi skulle bryta ut. Men än så länge menar Olle Wik, smittskyddsläkare på landstinget i Värmland, att det inte finns skäl för värmlänningarna att oroa sig för den nya influensan.

– Allt vi vet är att de som har sjuknat utanför Mexiko är att den inte ter sig annorlunda än en vanlig influensa. Och en vanlig influensa är något som väldigt många människor råkar ut för, säger Olle Wik.

Under en vanlig influensaperiod så ligger överdödligheten i Sverige på mellan 2000 och 4000 personer. Men det här är den första nya influensastammen sedan Hongkong-influensan bröt ut i slutet av 60-talet. 

Antibiotika hjälper mot många komplikationer, som till exempel lunginflammation, som följer i influensans spår, dessutom finns numera två influensamediciner att ta tidigt i sjukdomsförloppet, och det är nytt sedan den senaste influensapandemin i slutet av 60-talet. Om det kommer att tas fram ett speciellt vaccin mot den nya influensan, är inte klart än.

– Om ett sådant beslut tas av Världshälsoorganisationen har Sverige en option på vaccin och det betyder att vi i Värmland får tillgång till vaccinet om det tas fram, säger Olle Wik.