Vänerhamn går bättre än budgeterat

Det går bra för hamnarna i Vänern. Bra godsvolymer och god lönsamhet i mars och april gör Vänerhamns vd Göran Lidström försiktigt optimistisk.

– I mars hade vi faktiskt högre godsvolymer än vad vi hade i fjol, säger Göran Lidström.

Han konstaterar också att april ser riktigt bra ut. Vänerhamn har ett antal stora kunder runt om i Vänern och det som är gemensamt för alla är att de har svårt att få besked om hur mycket gods de tänker frakta framöver.

– Det går lite ryckvis idag. Frågar vi kunderna är det väldigt osäkert. det beskedet från i stort sett alla. men vi är försiktig positiva, säger Göran Lidström.

Efter årets tre första månader ligger Vänerhamn AB cirka 1,5 miljon kronor plus och det är bättre än budgeterat.