Karlstad

Dyrt för vrakägare

Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd till ägaren av det sjunkna båtvraket Björg i Vänern.
Därmed står hovrättens dom fast på att han ska betala skadestånd till Karlstads kommun på 290 000 kronor.

Det har varit många turer med skeppet som sjunkit flera gånger och bärgats av kommunen.

I tingsrätten dömdes både ägare och kommun till ansvar, men hovrätten ändrade beslutet och dömde ägaren att betala kommunens rättegångskostnader.

Ägaren är densamme som nu har ett annat skepp stående på grund i Lurö skärgård och som ingen kommun vill ta emot.