Landstinget

Oklart om vaccin mot influensan

Än så länge är det inte säkert om det kommer framställas något vaccin mot den nya influensan, eller när det i så fall skulle kunna bli klart. Men något större influensautbrott nu i Värmland, är inte heller särskilt troligt, enligt smittskyddsläkaren Olle Wik.

– Vi har människor som har kommit tillbaka från Mexiko och USA som har låtit provta sig, och det som hittills är provtaget har inte visat att vi har den här influensan i Värmland, säger smittkskyddsläkaren Olle Wik.

Under sommaren när luftfuktigheten ökar så är det svårare för influensavirus att sprida sig, därför tror man att den nya influensan kommer att mattas av nu. Men när hösten är här med torrare luft så kommer den förmodligen tillbaka igen.

– Av det vi vet nu, så är det ungeför som att vi väntar en vanlig ny influensa. Och då gäller det för de som vet med sig att de är sköra och har dålig hälsa, att ta kontakt med läkare. För vi har ju antivirala mediciner så att vi kan behandla i ett tidigt skede, säger Olle Wik.

Vi är alltså bättre rustade att klara av en ny typ av influensa idag, än 1968 då Hongkong-influensan drabbade världen. Däremot fanns det fler vårdplatser då jämfört med nu.

– Om vi kan ge vaccin, då är det sannolikt färre som får sjukdomen, och har man inte fått fram vaccin, då har vi läkemedel mot virus, säger Hans Karlsson, biträdande landstingsdirektör i Värmland.

– För dem som ändå kommer att behöva en vårdplats, vilket borde vara färre än vid Hongkong-influensan, så kommer vi att frigöra platser. Då får vi bromsa nyttjandet till andra delar av sjukvården, som till exempel planerade operationer.